Virtuaalikonsultti.fi on virtuaalisten kokous– ja koulutuspalvelujen asiantuntija.
Virtuaalisuus vaikuttaa seuraaviin asioihin:

  • Työntehokkuus paranee, kun matkaan kuluvaa aikaa käytetään työntekoon ja samalla työtä tehdään yhdessä virtuaalisesti enemmän
  • Ympäristö säästyy, kun matkustaminen vähenee ja siitä syntyvät hiilidioksidi päästöt
  • Rahat/resurssit säästyvät, kun matkakulut vähenevät
  • Työn ja vapaa-ajan tasapaino paranee, kun työntekijä voi valita, mistä hän kokoustaa
  • Työskentelymenetelmät tehostuvat, kun työ tehdään virtuaalitiimeissa, jolloin voi valita, milloin tekee työnsä ja jopa missä asuu, koska paikkakunnalla ei virtuaalisessa toiminnassa ole niin väliä 

Tervetuloa